Monday, August 30, 2010

Perhimpunan Menyambut Hari Kemerdekaan-1 Malaysia Menjana Transformasi

Seperti tahun-tahun yang lepas,pihak sekolah tidak akan ketinggalan mengadakan Perhimpunan Menyambut Hari Kemerdekaan. Pada tahun ini, perhimpunan tersebut telah diadakan pada 30 Ogos 2010. Tujuan perhimpunan tersebut adalah untuk memupuk semangat cintakan negara dan semangat 1 Malaysia yang dapat menpereratkan lagi perpaduan antara berbilang kaum. Semoga nilai-nilai murni ini dapat disemai dalam hati sanubari anak-anak murid sejak mereka kecil lagi. Perhimpunan Menyambut Hari Kemerdekaan dijalankan dengan lancar dan ceria.