Friday, July 1, 2011

Hari Terbuka

Pihak sekolah telah mengadakan Hari Terbuka pada 1 Julai 2011. Program ini diadakan setahun sekali.Objektifnya ialah memberi peluang kepada ibu bapa berinteraksi dengan guru-guru sekolah demi kebaikan anak-anak mereka. kedarian ibu bapa pada hari tersebut amat menggalakkan. Pihak sekolah juga mengadakan pameran buku kamus elektronik dan sebagainya untuk kemudahan ibu bapa.

Pameran buku.
Berinteraksi dengan guru-guru.
Menunggu giliran dengan sabar.
Menanya kemajuan anak dalam akademik.

Mengemukakan kemusykilan dan mendengar penjelasan.